Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Buğday Derneği olarak 2002’den bu yana, tek tek bireylerde ve toplumda ekolojik yaşam bilinci ve duyarlılığı oluşturmak, ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması sonucunda çıkan sorunlara bütüncül yaklaşımla çözüm yolları sunmak için çalışıyoruz.

Bu amaca ulaşmak için,

  • Sağlıklı, adil, sürdürülebilir, ekolojik modeller oluşturuyoruz.
  • Ekolojik, adil ve sürdürülebilir üretim ve kullanım yöntemlerine destek oluyoruz.

  • Ekolojik yaşam bilgi ve deneyimlerini yaygınlaştırmak üzere projeler, eğitimler, yayınlar vb. faaliyetler gerçekleştiriyoruz.

Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz Topluluk Destekli Bahçe, %100 Ekolojik Pazarlar, Ekolojik Çiftliklerde Gönüllü Çalışma ve Bilgi Takası (TATUTA), Zehirsiz Sofralar, Gıda Topluluklarıyla Agroekolojik Dönüşüm gibi projeler sayesinde ekolojik, sağlıklı, adil ve sürdürülebilir modeller oluşturduk.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yürüttüğümüz projelerde edindiğimiz deneyimlerden ve ekolojik yaşam, üretim, türetim ve tedarik ağındaki iş birliklerimizden aldığımız güçle, doğa dostu üretimin ve kullanımın yaygınlaşması için modeller oluşturmaya devam ediyoruz.

Tıpkı yaşanabilir/dayanıklı yerleşimler oluşturulması gerekliliği gibi, tarımda ve gıda üretiminde de afetlere ve krizlere dirençli modeller oluşturmak ve bu modelleri sürdürülebilir kılmak gerekiyor.

Bu gereklilikten yola çıkarak, deprem bölgesinde tarımsal üretimin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bölgedeki ihtiyaç ve potansiyelleri belirledik ve söz konusu araştırmanın sonuçlarını değerlendirerek “Hatay’da Tarımsal Üretimde Onarıcı Dönüşüm” projesini hayata geçirdik.

Projeyle, bölgede sürdürülebilir tarımsal üretimin yaygınlaşması, çiftçilerin refahının artırılması, biyoçeşitliliğin korunması, ekolojik ve ekonomik anlamda dirençli örnekler oluşturulmasını hedefliyoruz.

Projede, onarıcı bir dönüşüm için üretimden tedariğe ve sofraya uzanan zincirin tüm halkalarını kapsayan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bu kapsamda depremlerle birlikte iklim krizinin neden olduğu yıkıcı etkileri de yaşayan çiftçilerin hem sürdürülebilir hem de dirençli üretim yöntemlerine geçmelerini sağlamak ve onları yeni pazarlama kanallarıyla tanıştırarak güçlendirmek için çalışıyoruz.

Buğday Derneği olarak Hatay’da yürüttüğümüz bu proje ile bir yandan depremin ardından yaşamını ve üretimini yeniden kurgulamaya çabalayan bölge çiftçisinin refahını ve üretimin sürekliliğini sağlarken, diğer yandan da krizler çağında farklı bölgelerde uygulanabilecek bir model oluşturmayı hedefliyoruz.

2002’de Dernek tüzel kişiliğine kavuşan Buğday Ekolojik Yaşam Hareketi olarak 1990’dan bu yana yaptığımız çalışmalar ve oluşturduğumuz modeller

Buğday Derneği’nin çalışmaları hakkında bilgi için:
 www.bugday.org

 

%100 Ekolojik Pazarlar
www.ekolojikpazarlar.org

Topluluk Destekli Ekolojik Tarım (TDT) BAHÇE modeli

www.bugday.org/blog/istanbulta-bir-ekolojik-bahce-modeli/

Zehirsiz Sofralar 
www.zehirsizsofralar.org

Ekolojik Çiftliklerde Gönüllü Çalışma (WWOOF Turkey/Tarım&Turizm&Takas)
www.wwoofturkey.org

Ankara, Güdül’de Gıda Topluluklarıyla Agroekolojik Dönüşüm
https://www.bugday.org/blog/tag/gudul/

Buğday Derneği’nin çalışmaları hakkında bilgi için:
 www.bugday.org

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

Adres: Hasanpaşa Mah., Kurbağalıdere Cad.,
Sarıgüzel İş Merkezi,
No: 61/9 34722 Kadıköy / İstanbul

Telefon: +90 (216) 349 99 33 Faks: +90 (216) 345 99 39

www.bugday.org