Agroekoloji

Agroekoloji, ekolojik ve sosyal ilkelere dayanan ve tabandan yayılan bir yaklaşımdır. Sürdürülebilir tarım uygulamalarını ve sosyal hareketleri bir araya getirir ve bilginin birlikte oluşturulmasını temel alır, bilim ve politika çevreleri tarafından yönlendirilmek yerine onlar tarafından desteklenir.

Agroekoloji, çevreyi iyileştirip dış girdi ihtiyaçlarını en aza indirirken ürün ve hizmet çeşitliliğini mümkün kılar, gelir olanaklarını çeşitlendirir, endüstriyel tarımın neden olduğu doğal yaşam alanları tahribatının kontrol altına alınmasına yardımcı olur, daha az enerji-yoğun uygulamalarla, sera gazı emisyonlarını azaltan ve karbon yakalayan sistemler sayesinde iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına katkı sağlar.

Agroekoloji kırsal toplulukların haklarını kabul eder; kültürel ve yerel sürdürülebilir bilgiye değer veren nesiller arası iletişimi ve diyaloğu teşvik eder. Agroekolojide üreticiler, sivil toplum, araştırmacılar ve kurumlar arasındaki iş birliği teşvik edilir.

Agroekoloji gıda sistemlerinin sürdürülebilirliği ile ilgili sorunların temelindeki nedenleri ele alır ve bütüncül, uzun vadeli çözümler yoluyla dayanıklı bölgeleri teşvik eder.

Kaynak: www.dortmevsimekoloji.org

Sağlıklı gıda için toprağı ve suyu iyileştirmek

Agroekoloji, toksik pestisitlere doğrudan maruz kalmayı engeller; hava, toprak, yüzey suyu ve yeraltı suyu kalitesini iyileştirmekte faydalı olur. Sentetik kimyasallar gibi girdilerden ziyade sağlıklı toprak biyolojisine ve çevreye güvenir.

Rodale Enstitüsü’nün, 30 yıl boyunca ekolojik ve konvansiyonel tarımı karşılaştırdığı araştırmaları, ekolojik çiftçiliğin bizi şimdi ve gelecekte besleme başarısını kanıtlıyor. Araştırma raporu şu sonuçlara dikkat çekiyor:
‘‘Ekolojik rekolte, konvansiyonel rekolte ile başa baştır. Ekolojik tarım, kuraklık yıllarında konvansiyonel tarımdan daha başarılıdır. Ekolojik çiftçilik sistemleri, topraktaki ekolojik maddeyi tüketmek yerine tazeler, bu nedenle daha sürdürülebilir bir sistemdir. Ekolojik çiftçilik, %45 daha az enerji tüketir ve daha verimlidir. Konvansiyonel sistemler %40 daha fazla sera gazı salar. Ekolojik çiftçilik sistemleri konvansiyonelden daha kârlıdır.’’

Küresel iklim krizi nedeniyle, Akdeniz havzasında sürdürülebilir uygulamalara ve topluluklara geçişin önemi giderek daha belirgin hale geliyor.

  Agroekoloji dünyayı besleyebilir mi?

  BM özel raportörü Olivier De Schutter’in bilimsel verilerin kapsamlı bir incelemesine dayalı Agroekoloji ve Gıda Hakkı Raporu’na göre, agroekoloji yöntemleri gıda üretimini 10 yıl içinde ikiye katlayabilir, iklim değişikliğinin yavaşlamasına ve kırsal yoksulluğun azalmasına katkı verebilir.
  Rapora göre: “Büyük ekim alanlarıyla, endüstriyel çiftliklerle açlık sorununu durduramayacağız. Çözüm, küçük ölçekli çiftçilerin bilgi ve deneylerini desteklemekte ve küçük çiftçilerin gelirlerini artırarak kırsal kalkınmaya katkı vermekte yatmaktadır.”
  Endüstriyel üretim, kitlesel dağıtım modelleri ve kârın öncelenmesi ile karakterize olan mevcut gıda sistemimiz ekolojik, ekonomik ve sosyal yönlerden sürdürülebilir değildir. Küçük ölçekli ekolojik çiftçilik ve kısa tedarik zincirlerine dayalı, kârın maksimizasyonu yerine insanların ihtiyaçlarını önceleyen agroekolojik bir gıda sistemi, tarımsal üretimin istikrarına, doğal çevrenin onarımına, iklim değişiminin yavaşlatılmasına ve sosyal adaletin tesisine katkı verecektir. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için bu geçiş zaruri ve acildir.

   Ne yapıyoruz?

   Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği olarak, 20 yılı aşkın bir süredir agroekolojik uygulamaların hayata geçmesi için çiftçileri destekliyor, pazar olanaklarını artırmak üzere ekolojik pazaryerleri kuruyor, agoekoloji bilgisinin yaygınlaşması ve tüketici farkındalığının artması için yayınlar yapıyor, projeler yürütüyoruz. Son olarak Hatay ve İzmir’deki çiftçilerin onarıcı ve iklim dostu tarım uygulamalarını hayata geçirmesini destekleyerek ekonomik ve ekolojik anlamda dirençli örnekler oluşturmak için çalışıyoruz.

   Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

   Adres: Hasanpaşa Mah., Kurbağalıdere Cad.,
   Sarıgüzel İş Merkezi,
   No: 61/9 34722 Kadıköy / İstanbul

   Telefon: +90 (216) 349 99 33 Faks: +90 (216) 345 99 39

   www.bugday.org